Gezondheidsbulletin R19

De eerste onderzoeksresultaten wijzen op een zwaar hartinfarct. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe zwaar de schade is en of een overbrugging , dan wel een harttransplantatie de gewenste oplossing is. In het allerslechtste geval denkt men aan euthanasie. De patiënt is nog in coma en men wacht tot zijn toestand gestabiliseerd is om hem over te brengen naar een gespecialiseerd ziekenhuis. In afwachting heb ik aan de hand van foto’s een voorlopig in memoriam  samengesteld dat hier te bekijken valt.

Steunbetuigingen kan u hier achterlaten. Lees verder Gezondheidsbulletin R19