Homo universalis

Kris Peeters (Unizo) wordt minister van Leefmilieu.
Freya wordt na schepen van onderwijs, minister van consumentenzaken  nu ook minister van werk.
Frank Vandenbroucke wordt na  werk nu minister van onderwijs.
Marc Verwilghen wordt na ontwikkelingssamenwerking nu minister van Economie.
Bert Anciaux wordt na mobiliteit nu minister van cultuur en sport.

Lees verder Homo universalis