Voortuin

Het eerste wat we gedaan hebben, nog geen 12u nadat we de sleutel gekregen hadden, is het voortuintje leeg gemaakt. Dit was door gebrek aan onderhoud een overwoekerende wildernis geworden die bijna reikte tot aan de eerste verdieping. Met de beste wil van de wereld was het niet mogelijk om een sprankeltje licht binnen te krijgen in de woonkamer, terwijl het raam toch naar het zuiden gericht is. Nu is de begroeiing weg en hebben we in heel het huis rechtstreekse zon de hele dag door.

De eigenlijke bedoeling is om dit tuintje te verharden en er parking van te maken. Hiervoor moeten we eerst een stedebouwkundige vergunning verkrijgen maar dat zou geen probleem mogen zijn, volgens de plaatselijke voorschriften is het toegelaten om bij een perceelbreedte van 6m de helft verharden, net genoeg voor een gewone auto.

Er moet dossier ingediend worden voor de aanvraag voor een stedebouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken. Dat bestaat uit verschillende stukken:het aanvraagformulier, verschillende plannen (een liggingsplan, een omgevingsplan (kadasterplan), inplantingsplan, een terreinprofiel en een plattegrond), een beschrijvende nota en 6 kleurenfoto’s. Dit alles in 6 exemplaren. De procedure zelf neemt ongeveer 2,5 maand in beslag en zou in ons geval slechts een formaliteit zijn. Dat zullen we nog afwachten maar het eerste contact met de stedebouwkundige dienst om deze informatie te krijgen was alvast heel positief.

Deze werken gaan we pas in het najaar doen, zoals het er nu bij ligt kunnen we er wel een zomer tegen en er staan nog veel andere belangrijkere dingen op de rol.

Voor
Woning_Kessello_Bruineweg

Tijdens
Bruineveld_20081005 012

Na
Bruineveld_20081007 006

Je mist meer dan je meemaakt, helemaal niet erg. (Martin Bril)

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD